Stogo konstrukcijos gamyba

Stogas – viena svarbiausių pastato dalių, kuri ne tik apsaugo namo vidų nuo aplinkos veiksnių bei atmosferos poveikio, turi tiesioginę įtaką pastato ilgaamžiškumui, bet ir yra neatsiejama estetinė dalis pastato išvaizdoje. Todėl būtina užtikrinti, kad visi įrengimo darbai būtų atliekami tinkamai ir profesionaliai. UAB „Simpeksa“ komanda profesionaliai atlieka stogo konstrukcijos įrengimo darbus, taip pat kitų medinių konstrukcijų įrengimo darbus. Tarp jų – karkasinio namo statybos su visa fasado ir vidaus apdaila.

Bendrieji reikalavimai stogams pagal STR 2.05.02:2008 „STATINIŲ KONSTRUKCIJOS. STOGAI“
• Stogas privalo būti atsparus atmosferos poveikiui [4.9] ir projektiniams eksploatacijos poveikiams. Stogas turi būti suprojektuotas, įrengtas ir naudojamas taip, kad atitiktų visus pagrindinius statinių reikalavimus.
• Stogo konstrukcijos privalo atitikti priešgaisrinių norminių dokumentų reikalavimus.
• Stogo konstrukcija turi būti tokia, kad ties karnizais nesusidarytų ledo varvekliai, nuo stogo nekristų sniego nuošliaužos, būtų visiškai saugu prižiūrėti bei remontuoti stogą.
• Stogams įrengti naudojamos statybinės medžiagos neturi teršti aplinkos.
• Stogų konstrukcijų garso izoliacinės savybės turi atitikti Lietuvos Respublikos normatyvinių dokumentų reikalavimus.
• Namo stogas turi būti sumontuotas taip, kad pastato vidus ir po hidroizoliaciniais sluoksniais esančios stogo konstrukcijos būtų apsaugotos nuo išorinio lietaus, sniego ir kitų aplinkos veiksnių poveikio.
• Stogo nuolydis turi būti pakankamas lietaus vandeniui nutekėti. Stogų hidroizoliaciniams sluoksniams turi būti panaudoti stogo nuolydžiui pritaikytos statybinės medžiagos.
• Vandens nuvedimo sistemos turi būti įrengtos taip, kad tekantis lietaus vanduo nepakenktų pastato konstrukcijoms, keliams, šaligatviams, greta esantiems statiniams, nedarytų žalos aplinkai.
• Stogų šilumą izoliuojančios savybės turi atitikti reglamentų [4.3] ir [4.6] reikalavimus.
• Stogų konstrukcijoms leidžiama naudoti tik nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas.
• Stogų konstrukcijų rengimui neleidžiama naudoti tokių statybinių produktų, kurie stogų įrengimo ir eksploatavimo metu tarpusavyje sąveikaudami (įvykus cheminei reakcijai, elektros korozijai, terminiam poveikiui, atsiradus skirtingoms deformacijoms senėjant ir kt.) mažina vienas kito ilgaamžiškumą.
• Stogai turi būti chemiškai atsparūs juos supančios aplinkos poveikiui.

Projektuojant ir įrengiant šlaitinių stogų konstrukcijas, būtina atsižvelgti į šlaitinių stogų konstrukcijų reikalavimus bei įvertinti šių stogo konstrukcijų sluoksnių panaudojimą:
1. Garus izoliuojančio sluoksnio;
2. Termoizoliacinio sluoksnio;
3. Vėjui nelaidaus sluoksnio;
4. Vėdinamojo oro sluoksnio;
5. Hidroizoliacinio sluoksnio;
6. Šlaitinio stogo dangos pakloto;
7. Šlaitinio stogo dangos.

Priklausomai nuo stogo konstrukcijų ir panaudotų statybinių medžiagų, gali būti įrengiami visi 1–7 punktuose minimi ir kiti būtini, bet 1–7 punktuose nepaminėti sluoksniai. Taip pat gali būti įrengiami atskirų sluoksnių deriniai.

Atsižvelgiant į reikalavimus, šlaitinio stogo konstrukcijoms įrengti naudojamų medinių statybos produktų masinis drėgnis turi būti ne didesnis nei 20% ir ne mažesnis nei 8%.

STOGO KONSTRUKCIJOS GAMYBOS PROCESAS